Erin Corday: Where The Body Is

 
 

Tussen de vele reguliere albums door – hoe goed die vaak ook mogen zijn - verschijnen ook producten die mij extra dierbaar zijn. Voor mij geldt dit zeker voor de laatste Erin Corday plaat die zojuist het levenslicht heeft gezien. Ik ben altijd verknocht geweest aan haar werk, zoals een ieder iets speciaals heeft, of kan hebben, met andermans stijl en uitvoering. Erin Corday komt voor mijn gevoel met iets zeer basaals. Iets ongrijpbaars, iets waarbij de aanvankelijke disharmonie wegebt en mijn fascinatie toeneemt naarmate de tijd vordert. Muziek die per luisterbeurt grondig inslijt en intrigeert. Muziek die een zinderend spanningsveld creëert. Muziek waarvoor je speciaal gaat zitten en waarvan je vanzelf stil wordt. Sinds Painted Door - uit 1998 - heeft Erin geen enkele plaat meer uitgebracht, terwijl in de jaren daarvoor haar muziek met een zekere regelmaat verscheen. Het eerste wat opvalt bij Where The Body Is is de zeer eigentijdse, doch gewaagde, productie. Michael Savage heeft er - in overeenstemming met Erin - iets ultiem moois van gemaakt. Een zware atmosferische klankkleur die haar composities – wat mij betreft – uitsluitend ten goede komt. Erin plaatst zich met deze duistere aanpak buiten haar reguliere onder- en achtergrond: de folk. Savage geeft haar songs een alternatieve benadering waarbij de aankleding haar werk in verreweg de meeste gevallen aanscherpt. Ook de intimiteit van haar werk lijkt door deze productionele toonzetting toe te nemen. Wellicht was enkel een nummer als Bee Song zonder de gebruikte gelaagdheid - naakt dus - beter geweest. Daarentegen, de wijze waarop in The Landing de instrumenten worden gebruikt, en vooral de wijze waarop Eyvind Kang haar viool hanteert zijn echter van een gigantische meerwaarde. En zo krijgen ze allemaal een redelijk specifieke klankkleur mee. Joel Litwin is niet van Erin’s zijde geweken en fungeert als vanouds als het ritmische hart van Corday’s filmische liedjes. Erin is met dit album niet alleen terug, maar eist met dit klasse album de absolute aandacht. Ze doet dit met uitsluitend prachtig indringend werk in een grensverleggende productie. Corday zet hoog in. Ik hoop dat ze daarvoor een op maat gemaakte erkenning gaat krijgen. Where the Body Is is magisch en ongrijpbaar tegelijk.

Rein van den Berg
Erin Corday
Where The Body Is