Stephen Simmons: Hearsay

 
 

Hij heeft al diverse albums afgeleverd, waaronder een aantal werkelijk prachtige, en op de hoezen waarop zijn afbeelding geplaatst staat heeft hij doorgaans een meewarige gezichtsuitdrukking. Stephen Simmons wil hiermee volgens mij zeggen dat hij een buitenstaander is en slechts zijn observaties maakt. Bijna alsof hij niet de centrale rol wil claimen die een artiest wordt verondersteld te spelen op zijn eigen plaat. Hij wil ondergeschikt zijn aan zijn verhalen, waarvan sommige gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen. Op zijn laatste plaat, Hearsay, ontbreekt Simmons gezicht op de voorzijde. Ditmaal valt ons een ietwat cryptische voorstelling ten deel. Rondom een vogelkooi hangt een groene jas, die wellicht als bescherming is bedoeld voor het blauwe zangvogeltje (Blue Bird?). Wil Simmons ons misschien zeggen dat hij gekooid wordt door de bestaansvorm die hij gekozen heeft? Wanneer we de hoes vervolgens openen dan treffen we hernieuwd dat herkenbare verongelijkte gezicht aan. Een ingehouden lach, of een lach die gesmoord is, omdat het plezier hem vergaan is? Mogelijk dat Simmons ons verraadt wat hem bezighoudt op de elf liedjes die op dit album staan? Enerzijds wel, anderzijds tracht de “verslaggever” niet teveel betrokken te geraken als partij.

Op Hearsay ('van horen zeggen') laat Stephen Simmons ons horen dat het country-genre in zijn systeem zit. Hij grossiert vanuit het rijke muzikale Nashville-verleden en integreert – zowel qua stijlvorm, als tekst - dit naar believen, waarmee hij zijn eigen liedjes veredelt. Hearsay is geen uitgelaten plaat, doch kleinschalig en ingetogen. Uiteraard ontbreekt de pedal steel niet! Zijn country is geen Nashville edelkitsch, maar concentreert zich op het landelijke. Je hoort terdege betrokkenheid, anderzijds vloeien de emoties zeker niet rijkelijk. Simmons kopieert niet, parodieert eerder. Hearsay is niet een album dat om aandacht schreeuwt, het is een gereserveerde plaat. Niet een die andere platen van 2013 verdringt om zo nodig gehoord te moeten worden. Hearsay heeft echter wel zoiets als eeuwigheidswaarde, waardoor hij in de komende jaren terug zal blijven komen.

Rein van den Berg
Stephen Simmons
Hearsay
Label: 
Locke Creek Records
Releasedatum: 
25-6-2013