EMGM_packshot_600x538

Ewan McLennan / George Monbiot

Breaking The Spell Of Loneliness

Categorie:

door Hans Jansen

27-10-2016

De oorspronkelijk uit Schotland afkomstige schrijver en journalist George Monbiot schreef een tijd geleden voor zijn krant The Guardian een artikel over eenzaamheid. Hij beschreef deze breed ervaren gevoelens als een epidemie, welke een verwoestende uitwerking op onze samenleving heeft. Gezien de vele reacties raakte hij met zijn stuk een gevoelige snaar. In Nederland worden mensen al ruim vijftig jaar ondervraagd over het verschijnsel eenzaamheid. Omgerekend naar de volwassen bevolking voelt drieëneenhalf miljoen mensen zich eenzaam, waarvan ruim een miljoen sterk eenzaam. Monbiot besloot het thema verder met folkzanger Ewan McLennan uit te werken. Het resultaat is het onder beider naam afgeleverde album Breaking The Spell Of Loneliness, waarbij Monbiot samen met McLennan de teksten voor zijn rekening neemt. Verhalende muziek brengt mensen vanzelf bij elkaar, was daarbij het uitgangspunt.Voor de Schotse folkzanger brengt dit samenwerkingsproject de teller op vier albums. In het verleden werkte hij samen met o.a. collega/mentor Martin Simpson en Dick Gaughan. Net als laatstgenoemde beschikt McLennan over een markante zangstem vergezeld van een stevig Schots accent, waardoor ik steevast word geroerd. Op het voorgaande album Stories Still Untold speelden Salt House-leden Lauren MacColl en Beth Porter (cello) een rol van betekenis. Ditmaal worden beiden vergezeld van Sid Goldsmith (gitaar en zang) en Donald Shaw (harmonium) op dit spaarzaam geïnstrumenteerde album.Grote groepen burgers hebben te maken met gevoelens van angst, isolatie en depressie. Voor sommige mensen is het eerste en wellicht enige contact van de dag dat met de caissière van de supermarkt. Een vergelijkbare ervaring, waarbij de voorgaande klant wanhopig op zoek naar een praatje haar levensverhaal uitstortte, leidde tot het schrijven van het beklemmende These Four Walls. Een zeldzaam telefoontje van de kinderen, meer contact is er eigenlijk niet.Voormalig premier Margaret Thatcher zag de overheid niet als schild voor de zwakken. Ze sprak graag in pluralis majestatis; wij zijn grootmoeder. Vanuit dezelfde zelfoverschatting en gebrek aan empathie beschouwde zij burgers vooral als individuen die met elkaar moeten concurreren. Haar uitspraak dat de zorgzame samenleving niet bestaat inspireerde Monbiot tot openingstrack Such Thing As Society.Met het vanuit het perspectief van de naar zijn familie en moederland verlangende migrant geschreven I’m Coming Home ontroeren Monbiot & McLennan. Tevens is een glimp van een nieuwe en betere wereld waarneembaar. In tegenstelling tot hetgeen de lezer mogelijk verwacht, is Breaking The Spell Of Loneliness geen droefgeestig album. Het pleidooi om gezamenlijk de publieke ruimte te heroveren, Reclaim The Streets, klinkt ronduit blijmoedig en uitgelaten. Met We Shall Overcome sluit het album af. Ook deze uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging bekende protestsong kent een positieve boodschap: we are not alone. Met Breaking The Spell Of Loneliness brengen George Monbiot en Ewan McLennan de huidige epidemie van isolement en vervreemding treffend onder woorden. Het geheel wordt met veel inlevingsvermogen voor het voetlicht gebracht door McLennan, wiens streven is om over het leven van gewone mensen vertellen.