Jerusalem Quartet: Strijkkwartetten Bartok & Beethoven

Vorig jaar vierde het Jerusalem Quartet zijn 20-jarig jubileum met de uitgave van een dubbel-cd met de zes strijkkwartetten opus 18 van Ludwig van Beethoven. Ze sloten daarmee op glorieuze wijze een periode af waarin het kwartet triomfen vierde als de vertolker van werken van Johannes Brahms, Franz Schubert en Dmitri Sjostakovitsj. Intensief toeren door de Verenigde Staten, Australië en diverse landen in Europa (waaronder ons land) bracht het viertal tevens in contact met de vele fans die hun muzikale verrichtingen op de planken met enthousiasme onthaalden. In hun aanpak van de werken van Beethoven etaleren de vier leden van het kwartet opnieuw hun exceptionele technische en lyrische kwaliteiten. Cellist Kyril Zlotnikov, de beide violisten Alexander Pavlovsky en Sergei Bresler en violaspeler Ori Kam kleuren zowel individueel als als collectief Beethovens zes strijkkwartetten in met een ruim bemeten klankbeeld. Het stelt hen in staat de complexe structuren die in deze werken opgeslagen liggen, maximaal bloot te leggen. Ook  de vele details die Beethoven in 1801 aanbracht in deze zes strijkkwartetten, bieden door de nauwgezette lezing van de partituren door het Jerusalem Quartet een goed beeld  van het scheppend vermogen van de Duitse klassiek-romantische componist.De drie strijkkwartetten no 2, 4 en 6 van de Hongaarse componist Béla Bartók die het Jerusalem Quartet recentelijk opnam, bieden een veel moderner perspectief. Bartók componeerde het Tweede Strijkkwartet tijdens de periode 1915 – 1917. De vele conflicten binnen zijn getroebleerde geest in die periode komen tot uiting in heterogene geluidsflarden in de opmaak van dit stuk. Het vormt een sterk contrast met de sfeervolle nachtmuziek van het Vierde Strijkkwartet waarin door het kwartet een lyrische sfeer is aangebracht die de geest tot kalmte maant. In het afsluitende Zesde Strijkkwartet liggen alle verpletterde illusies besloten die Bartók in de periode vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog ervoer. Het opkomend nationalisme en het daaraan gekoppelde fascisme bezorgden Bartók een staat van radeloosheid die door het Jerusalem Quartet met een ongelooflijke intensiteit verklankt wordt. Het maakt deze Bartókuitvoering tot een indringende luisterervaring in de klassieke muziek die diepe sporen nalaat in de ziel. Ludwig van BeethovenZes Strijkkwartetten Opus 18Harmonia Mundi HMC90 2207/8Béla BartókStrijkkwartetten No 2, 4 en 6Harmonia Mundi HMC90 2235 

Jerusalem Quartet: Strijkkwartetten Bartok & Beethoven

Koos Gijsman

16-2-2017